Cenník

Úvodom si dovoľujeme uviesť, že výška odmeny za právne služby poskytnuté v našej kancelárii je závislá predovšetkým od obtiažnosti riešenia konkrétnej právnej záležitosti,  ďalej od hodnoty veci alebo práva, ktoré sú predmetom právnej služby, ako i od toho, či danú vec, resp. problém vyriešime na jednom, alebo na viacerých stretnutiach. Pri určovaní výšky odmeny sa taktiež snažíme zohľadniť finančné možnosti klienta. 

Uvedomujeme si, že veľa ľudí odkladá riešenie svojho právneho problému u advokáta práve z dôvodu vlastnej nepriaznivej finančnej situácie. Z tohto dôvodu ponúkame bezplatnú konzultáciu všetkým, ktorých osobné a majetkové pomery poskytnutie takejto konzultácie odôvodňujú. 

Bezplatnú konzultáciu si môžete objednať tu:Odmeňovanie advokátov za poskytovanie právnych služieb je upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ktorej obsah si môžete stiahnuť v našej sekcii užitočné stránky.

Ak máte záujem o osobnú konzultáciu v našej kancelárii, môžete sa objednať tu:Ak by ste mali akúkoľvek otázku týkajúcu sa odmeny za služby poskytované našou kanceláriou, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára. Radi Vám odpovieme.