OZNAMY

Tabuľka pre výpočet výživného pre deti

MS SR pripravilo tabuľku pre výpočet výživného. Má predovšetkým odporúčací charakter, čo však môže zjednotiť rozhodovania súdov. Túto metodiku pripravila pracovná skupina zložená z odborníkov ministerstva spravodlivosti, sudcov, členov akademickej obce, zástupcov Generálnej prokuratúry.