V pondelky máme otvorené do 19.00 hod.

KONZULTÁCIA  versus  ÚVODNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

V prípade záujmu o právne poradenstvo poskytnuté našou kanceláriou je potrebné sa k nám objednať na konzultáciu. Odmena za konzultáciu poskytnutú v našej kancelárii je vo výške 60,- Eur za každú začatú hodinu. 

Ak je však predmetom konzultácie taká záležitosť/právna vec, ktorá si vyžaduje vykonanie ďalšieho úkonu právnej služby, a klient o vykonanie tohto úkonu prejaví záujem (napríklad o zastupovanie v súdnom konaní, o spísanie podania na súd resp. iný orgán, o spísanie zmluvy alebo inej listiny o právnom úkone atď.), v takom prípade bude táto konzultácia považovaná za ÚVODNÚ BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU (a odmenu podľa predchádzajúceho odseku si nebudeme účtovať).


späť na online rezerváciu