O  NÁS

Naša advokátska kancelária pôsobí na trhu poskytovania právnych služieb desať rokov. Poslaním našej spoločnosti je kvalifikovaným a vysoko profesionálnym úsilím pomáhať riešiť právne problémy fyzických i právnických osôb žijúcich a pôsobiacich na Slovensku, ako i v zahraničí. Snažíme sa o maximálnu spokojnosť klientov s poskytnutými právnymi službami.

Budovanie vzájomnej dôvery a zachovávanie mlčanlivosti sú absolútnou samozrejmosťou. Základnými princípmi, ktorými sa pri poskytovaní služieb za každých okolností riadime sú serióznosť, efektivita a zodpovednosť. Za účelom zabezpečenia promptného a kompletného právneho servisu spolupracujeme s notárskymi úradmi, s daňovými a finančnými poradcami, so znalcami a s inými odborníkmi.  Úzka spolupráca so spoločnosťou Lányi a partneri s.r.o. vytvára našim klientom priestor pre komplexné riešenie firemnej agendy doslova pod jednou strechou.


Advokátka Mgr. Zuzana Lányiová, ktorá je zároveň konateľkou a spoločníčkou obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária Lányiová, s.r.o., je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Päťročné štúdium práva ukončila v roku 2002. Po skončení štúdia pracovala tri roky ako vyššia súdna úradníčka na Krajskom súde v Trnave a následne  absolvovala koncipientskú prax v troch advokátskych kanceláriách. Po úspešnom vykonaní advokátskej skúšky a zápise do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou založila vlastnú advokátsku kanceláriu v Hlohovci, ktorá úspešne funguje od roku 2009.

"Všetkým klientom úprimne ďakujem za prejavenú dôveru."

Zuzana Lányiová

Kde nás nájdete

Naša spoločnosť sídli v Hlohovci na Námestí sv. Michala 11, na 2. poschodí budovy nachádzajúcej sa hneď pri semafore pri priechode pre chodcov. Ak o naše služby prejaví záujem osoba, ktorej zdravotný stav alebo vek neumožňuje dostať sa po schodoch na druhé poschodie, konzultáciu poskytneme v iných priestoroch.

Dňa 26. marca 2018 sme otvorili pobočku našej advokátskej kancelárie vo Vrbovom na ul. M. A. Beňovského 1, na 1. poschodí. Aj tu vieme zabezpečiť konzultáciu na mieste umožňujúcom bezbariérový prístup.


Dovoľujeme si upozorniť, že na konzultáciu v Hlohovci aj vo Vrbovom je potrebné sa vopred objednať - buď telefonicky, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Dôležité oznamy...


Konečný užívateľ výhod a jeho zápis do Obchodného registra SR  najneskôr do 31.12.2019


Odpovede na otázky k novému zákonu o registri mimovládnych neziskových organizácií

 /vo formáte PDF zo stránky Ministerstva vnútra SR/


Ste rodič, rozvádzate sa/rozišli ste sa s manželom/s partnerom, a snažíte sa dohodnúť na ďalšej starostlivosti o Vaše spoločné dieťa/deti?

Prosím stiahnite si dokument s názvom "Prosby detí", a pokúste sa tieto prosby (kvôli najlepšiemu záujmu Vášho dieťaťa) aj s druhým rodičom plne rešpektovať.

Ďakujeme veľmi pekne ♥

Radi pomôžeme ..

Uvedomujúc si nepriaznivú finančnú situáciu mnohých osôb, ponúkame možnosť objednať sa u nás na BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU.

Bezplatnú konzultáciu poskytneme všetkým, ktorí o ňu požiadajú a zároveň, ktorých osobné a majetkové pomery jej poskytnutie odôvodňujú. Viac sa o bezplatnej konzultácii dočítate v sekcii CENNÍK.