TERMÍN KONZULTÁCIE

Ak máte záujem dohodnúť si u nás termín konzultácie, vyberte si prosím jednu z možností. 

Bezplatnú konzultáciu radi poskytneme všetkým, ktorých osobné a majetkové pomery to odôvodňujú.