S poukazom na mimoriadnu situáciu na území SR,

ktorá bola vyhlásená v súvislosti s ochorením COVID-19,

sme prijali nasledovné PREVENTÍVNE OPATRENIA:

  • pokiaľ nemáte vopred dohodnuté stretnutie, prosím najskôr sa objednajte na t.č.: 033/552 20 20, prípadne cez náš ONLINE REZERVAČNÝ SYSTÉM;
  • prosím do priestorov našej AK vstupujte iba s nasadeným rúškom, a na recepcii použite dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý máme pre Vás k dispozícii;
  • prosím na konzultáciu príďte sám/sama, teda členov Vašej rodiny, prípadne priateľov nechajte doma v bezpečí pred nákazou;
  • nepodanie ruky pri príchode do našej AK a pri odchode z našej AK prosím nechápte ako prejav neúcty voči Vám, ale ako prejav zodpovedného prístupu k momentálnej situácii;
  • pri platbe za naše právne služby prosím (ak je to možné) uprednostnite platbu platobnou kartou alebo mobilným telefónom pred hotovostnou platbou.ĎAKUJEME, že rešpektujete naše preventívne opatrenia.

Prajeme Vám veľa zdravia a trpezlivosti v tejto neľahkej situácii.