Bezplatná konzultácia

Bezplatnú konzultáciu radi poskytneme všetkým, ktorých osobné a majetkové pomery jej poskytnutie odôvodňujú. Konzultácia sa uskutoční v našej kancelárii vo vopred dohodnutom termíne. Bezplatnú konzultáciu je možné poskytnúť iba jedenkrát. V prípadoch hodných osobitného zreteľa poskytneme bezplatnú konzultáciu i viackrát, pričom si vyhradzujeme právo posúdiť, či ide o takýto prípad. Ďakujeme za pochopenie.

Na objednanie si bezplatnej konzultácie použite prosím kontaktný formulár, prípadne si termín dohodnite telefonicky. Ak použijete formulár, budeme Vás kontaktovať kvôli dohodnutiu si termínu stretnutia.


KONTAKTNÝ FORMULÁR - BEZPLATNÁ  KONZULTÁCIA